TRAFO SENKRONİZASYONU

Gensa Mühendislik Jeneratör

Trafo Senkronizasyonu

TRAFO SENKRONİZASYONU

Güç ihtiyacının arttığı durumlarda, mevcut bir trafo yerine iki veya daha fazla trafo baraya paralel bağlanır. Böylece daha fazla güç kapasitesi elde edilmiş olur. Paralel bağlanarak işletmeye alınan trafoların bakım masrafları azalmış olduğundan daha ekonomiktir. Paralel trafoların güvenilirliği tek bir trafoya göre daha fazladır.

 

Ayrıca işletmelerin güç ihtiyacı bazı durumlarda düşebilir. ( Gece, tatil vs) Bu gibi zamanlarda ihtiyaçtan daha fazla trafonun devrede kalması işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Bilindiği üzere trafolar devrede kaldığı süre boyunca kayıpları olmaktadır. İhtiyaç fazlası trafoların devreden çıkarılması bu kayıpların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır.

Trafoların Paralel Bağlama Koşulları:

Paralel bağlanacak transformatörün primer ve sekonder gerilimleri her an eşit olmalıdır.
Anma güçleri birbirine eşit veya güçleri arasındaki oran 1/3’ten büyük olmamalıdır.
Paralel bağlanacak transformatörlerin kısa devre gerilimleri (Uk) birbirine eşit olmalı veya aralarındaki fark % 10’dan büyük olmamalıdır.
Paralel bağlanacak transformatörlerin aynı polariteli uçları birbirine bağlanmalıdır. Böylece transformatörlerin birbiri üzerinden kısa devre olmaları önlenmiş olur.
Paralel bağlanacak transformatörlerin bağlantı grupları uyumlu olmalıdır.