JENERATÖR SENKRONİZASYON

Gensa Mühendislik Jeneratör

Jeneratör Senkronizasyonu

Tek çalışan jeneratörlerin  senkron hale getirilmesi ve devreye alınması, müşteri isteğine uygun olarak çalışma senaryosunun uygulaması, farklı güçlerdeki ve farklı markalardaki jeneratörlerin birbirleri ile ve şebeke ile senkron çalışabilmesi için gerekli senkronizasyon panosu ve transfer panosunun yapılması. Jeneratörlerin yedekli çalışma sistemi, yüke göre jeneratör çalıştırma senaryosu uygulaması. Talepler doğrultusunda senkron çalışma senaryosunun oluşturularak, cihazların belirlenmesi, projelerin oluşturulması, sistemin devreye alınması GENSA MÜHENDİSLİK’in uzmanlık konusudur. Her türlü senkronizasyon panosu imalatı gerçekleştirebilmemize karşılık, pano imalatı yapan müşterilerimize, proje ve devreye alma desteği de verilmektedir.

KISACA SENKRONİZASYON;

Senkronizasyon tesis yükünü beslemek için, iki veya daha fazla jeneratör grubunun ortak bir baraya aynı anda bağlanarak, birlikte çalışmasıdır.
Dizel jeneratör grupları; alçak gerilimde 400 volt’dan yüksek gerilimde 13800 volt arasında farklı voltajlarda elektrik enerjisi üretirler. Tesisin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için uygun dizel jeneratörlerle değişik düzenlemeler yapılabilir. Bunlar:

  • Tek jeneratör ile tesisin sürekli beslenmesi,
  • Senkron çalışan jeneratörlerle tesisin sürekli beslenmesi,
  • Şebeke enerjisine yedek senkron çalışan jeneratörlerle tesisin beslenmesi,
  • Tek veya senkron jeneratörlerle şebekenin paralel çalışması
  • Şebeke enerjisi ile yedek jeneratör veya jeneratörlerin birinden diğerine kesintisiz geçiş sistemi.

Senkron sistemin avantajları; aynı gücü verecek tek makineye göre senkron olan iki makinenin fiyatının daha düşük olması, bir jeneratörün arıza yapması halinde diğer çalışır durumda olan jeneratörlerin acil yükleri besleyebilmesi,  enerji ihtiyacının az olduğu gece ve tatil zamanlarında fazla olan jeneratörün devre dışı kalarak yakıt tasarrufu sağlanması, olarak sıralanabilir.

JENERATÖR SENKRONİZASYON PANO İMALATI 

Müşteri odaklı olarak, istenilen senaryoda, her marka ve model, senkronizasyona uygun jeneratörler için senkronizasyon panosu imalatı yapılmaktadır. İmal edilen senkronizasyon panoları, şalt sistemi mevcut müşterilerimiz için sadece senkronizasyon kumanda panosu olarak imal edilebildiği gibi, şalt sistemini de içeren tümleşik yapıda olabilmektedir. Üzerindeki kontrol kartı senaryoya göre değişik marka seçebilir. İstenirse SCADA  ile uzaktan izlenebilir kumanda edilebilir